🌹🐘⚒⚛ is a user on soc.ialis.me. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
🌹🐘⚒⚛ @Melezh

Co trzeba?
Trzeba napisać podanie,
a do podania dołączyć życiorys.

Bez względu na długość życia
życiorys powinien być krótki.

Obowiązuje zwięzłość i selekcja faktów.
Zamiana krajobrazów na adresy
i chwiejnych wspomnień w nieruchome daty.

Z wszystkich miłości starczy ślubna,
a z dzieci tylko urodzone.

czytaj dalej znanewiersze.pl/wislawa-szymbo